توضیحات درباره کانال Dream League 2021 :


🔴Dream League 2021🔴
فعالیت های کانال📌
سیو تیم های ایرانی و خارجی✳️🚩
کیت پک تیم های خارجی و ایرانی⚡
🔱ادیشن🔱
کیت فانتزی⚜️
چالش های زیاد!!! 🎌
جهت هرگونه تبلیغ وسوال به ایدی زیرمراجعه کنید👇🏼
@i_arash1
گپ کانال👇🏼👇🏼👇🏼
@dreamleaguebazii_gapدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.