کانال Dr.TestBaz | آزمون علوم پایه

🏅دکتر تست باز🏅

اینجا قراره کلی با هم تست بازی کنیم🤓🥼 و
آزمون علوم‌پایه رو قورت بدیم😎🎯

📧 ایمیل پشتیبانی:
[email protected]

🎓 مدیریت توسط ۲.۵ درصد های آزمون علوم پایه

ورود به کانال
تبلیغ کانال