توضیحات درباره کانال Dr. Morid | دکتر مرید :


مدیر آموزش و مدیر تحلیل کارگزارى باهنر
مدیر آموزش موسسه آموزش عالى ویژگان
مدرس دانشگاه
مدرس بورس و ارز دیجیتال

www.instagram.com/drmorid

ثبت نام در کارگزاری باهنر

http://bahonarregister.irbrokersite.ir/2000


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.