توضیحات درباره کانال Diamond gallery :


فروش سنگهای زینتی و قیمتی با قیمت های فوق العاده مناسب به همراه خواص سنگها

دایموند گالری یک انتخاب بی نظیر 💎💍

@diamondgallllleryدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.