توضیحات درباره کانال Diako Furniture :


⚜مبلمان دیاکو⚜

🏆تنها دارنده ۴ دوره مقام اول نمایشگاه بین‌المللی
🎗تدوین کننده قوانین استاندارد ملی مبلمان ایران

Site: www.diakofurniture.com
Insta: instagram.com/diakofurniture
Tel : 02176263005

تهران، جاجرود، بازار مبل کمرد

@diakosofa 💬 ادمین دیاکودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.