توضیحات درباره کانال Deutsch+Morteza Farahmand :


⏪ معرفی قوانین بین المللی و اطلاعات و مراحل انواع مهاجرتهای قانونی تحصیلی، کاری، ثبت شرکت و اخذ اقامت دایم کشور آلمان

⏪ شرکت تجارت ایمن بهنام با مجوز

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAADucfGw0e4hILhtCaw

آیدی جناب آقای بهنام صفری _ مشاوره

🆔 @BerlinZahnarzt

کانال Deutsch+Morteza Farahmandدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.