توضیحات درباره کانال DENAVIRA خدمات ویرایش و ترجمه :


خدمات ویرایش و ترجمه در جهت خدمات رسانی به مشتریان و استخدام افراد مترجم (با سرعت بالا و داشتن سابقه ترجمه و کار با سایتهای دورکاری ) میکند.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.