توضیحات درباره کانال DEHKADEHKALLA :


بهترین کالاهای بازار با قیمت مناسب را از در این
کانال پیدا کن:

آدرس وبسایت ما:

http://yasa.sabzgostar.net/

آدرس وبسایت ما:

https://yasa.mihanstore.net/

آیدی کانال:

@dehkadehkallaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.