توضیحات درباره کانال Crypto_Drop :


🤝 Welcome dear subscribers!

We will do our best to share the legitimate airdrop&IDO campaigns timely.
Furthermore,please note that the team will do their best to resolve the general problems of the airdrops.


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.