توضیحات درباره کانال @Commodities کامودیتی :


بزرگترین کانال تخصصی در برگیرنده گزارشات تحلیلی زنجیره معدن، صنایع معدنی و انرژی کشور با نگاه ویژه به تحولات بین الملل

در کامودیتی، اطلاعات 48 ساعت قبل خیلی قدیمیه😉

کدارشاد: 1-1-560-61-4-1
www.t.me/Commodities
@amirsabbagh4
@Commodities

کانال @Commodities کامودیتیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.