توضیحات درباره کانال come2canada :


✈️ موسسه آرتا اندیشه پویان سپنتا ارائه دهنده مشاوره و انواع خدمات مهاجرتی به کانادا 🇨🇦 زیر نظر وکلای عضو انجمن مشاورین رسمی کانادا (ICCRC) 👌
🔻🔻🔻🔻🔻🔻

🔜 https://telegram.me/joinchat/Bgw1R0F-MEYrOA-X3qv8Xw

کانال come2canadaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.