توضیحات درباره کانال catim :


سلام خوش آمدید می تونید درخواستی هاتون رو تو کامنت بگید

🔥✨کانال اصلی ✨🔥

@mandjdnejs

☆◇کانال های زیر مجموعه◇☆

@SoloLeveling99

@Tem_Telegram2020

@katakimwmaدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.