توضیحات درباره کانال Broken Heart💔✨ :


These people don’t deserve kindness.

آدما لیاقت خوبی ندارن..!💔👐🏻

تبلیغات وتبادل👇

@Farhad9412در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.