توضیحات درباره کانال BeatArma|بیت ارما :بیــت ارما | بیــت من ، تو و ارما
beat
text
🌐 BeatArma.blog.ir
👤‍ @armapv_bot
بیت ارما حامی خوانندگان🎤

ڪپى بدون ذڪــر منبــع حـرام🎗
🇮🇷تابع قوانین جمهوری ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.