توضیحات درباره کانال Ati Aerospace Group :


گروه هوافضای آتی
تأسیس: ۱۳۹۳/۹/۱۴

طراحی و ساخت‌ پرتابگر های سبک، همراه با پیشرانه های:
– مایع
– جامد
– هایبریدی

سوالات، انتقادات و پیشنهادات: @AtiAerospaceGroupدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.