توضیحات درباره کانال Arsenal :


جنبش هواداران افراطی آرسنال در ایران
(IAUF)

کانال دوم ما 👇

@Arsenal_twitter


مدیریت:سجاد پلنگی
Instagram.com/_u/sajadcoyg
@sajadcoygدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.