توضیحات درباره کانال Airdrop mine :


برترین و جدید ترین ایردراپهای معتبر😊
توکنهای خاص مخصوص والت خاص😁
توکنهای منحصر به فرد nft😋
توکنهای مخصوص و خاص صرافی خاص🤩
tg://resolve?domain=iran_airdropmine
اینم لینک کانال اموزش و معرفی سلف دراپمون
tg://resolve?domain=joinchat/SkwH8Yy0-kc5ZjNkدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.