توضیحات درباره کانال ahang_arabia :


آهنگ عربیه
معروف ترین و جدیدترین ها
ترجمه آهنگ ها در اینستاگرام
عراقی خلیجی لبنانی مصری و مراکشی
چنل ترجمه‌ها: @freearabiasongsدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.