کانال ۴۰۶۰ سامانه دانشگاه پیام نور

کانال ۴۰۶۰ سامانه دانشگاه پیام نور

4060 تنها سامانه پیامکی دانشگاه پیام نور- عضویت در سامانه ارسال عدد 1 به 4060

مشکلات مربوط به سامانه را با ارسال پیام به آدرس @crm4060 در تایم اداری (روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 17) مطرح نمایید.#Leave_channel

کانال 4060 سامانه دانشگاه پیام نور