کانال 🧑‍🏫اخبار تعطیلی مدارس🧑‍🏫

💠 اخبار مهم تعطیلی مدارس تهران کرج
#شاخص_ها
با ما همراه باشید دوستان عزیز ❤️

#هواشناسی 💫
#اخبار_زلزله
#خبرهای_مهم
#اخبار_تعطیلی

ورود به کانال
تبلیغ کانال