توضیحات درباره کانال 🦋✨Caption text :


🧿~| ⁱⁿ ᵗʰᵉ ⁿᵃᵐᵉ ᵒᶠ ᵍᵒᵈ |~🧿

~|حالِ خوبمو باهات تقسیم میکنم رفیق🌱♥️|~


لف نده بی صدا کن♥🖇
بمون تا حرفای دلتو بهت بزنم♥🖇🎶
@Captiontext_botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.