توضیحات درباره کانال 🥞Delicious Afghan🇦🇫🇦🇫خوشمزهای افغانستان :


سلام کدبانوهای افغانستان❤️

کلیپ ودستورهای غذاهای افغانی ،ایرانی ومدرن 😍😍😍🙏🙏🙏
اینجا جمع شدیم ازهمدیگه آشپزی یاد بگیریم وایده هامونو دراختیارهمدیگه بزاریم😍😍😍
😍

دست نوشته اسم گروه کنار عکس های غذاتون الزامی🙏🙏
تاسیس 98/10/20در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.