توضیحات درباره کانال 🥇💎(جابچی)آگهی ، کاریابی ، استخدام ،نیازمندی ها ✅ :


قوانین💯 (موقت)

💎درج آگهی تبلیغات ، استخدام و… با کمترین قیمت✅
آگهی های کلاهبرداری درج نخواهند شد⛔

💥کانال دائما درحال رشد است پس تعرفه نیز تغییر خواهد کرد.💥

تبادل داریم✅

درج آگهی :👇
@jobchi_darjدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.