توضیحات درباره کانال 🤪 Cj Abad 😜 :


🔶️ تنها صفحه رسمی سی جِی آباد در تلگرام

🔶️هر هفته یک جایزه یا یک شماره مجازی رایگان در همینجا

🔶️جهت تبلیغات : @A_8AdmiN8_Aدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.