توضیحات درباره کانال 😜کانال خنده بازار😜 :


کانال خنده بازار کانالی پر از جک/کلیپ طنز/گیف خنده دار وآهنگهای جدید گلچین شدهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.