توضیحات درباره کانال 😅 خدای جذابیت ‌‌😅 :


❣ســـلـــام خـــدای جـــذابـــیـــت هـــســـتـــم 😎پنج ثانیہ چشماتونو ببندید… بستین 😑 تاریڪیو دیدین 😓 دنیا همتون بدون خداے جذابیت همینہ 😏شگفتا چطورے میتونید بدون من دووم بیارید !!!😎😎 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚜اے دے تبلیغات⚜ ↙️🆔 @jazabiyat_tablighat

کانال 😅 خدای جذابیت ‌‌😅در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.