توضیحات درباره کانال 😂جوک لند😂 :


جوکهای جدید و سوژه های خنده دار تصویری
باحال و تصاویر خنده دار تلگرام را در کانل جوک لند ببینید 😊

🕊


📣 تبلیغات جوک لند 📣
@JackLandPromotions


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.