توضیحات درباره کانال 🔸🔸Quize zaban🔹🔹 :


👈لغات زبان را حتما جدی بگیرید👉در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.