توضیحات درباره کانال 🔶🔷اخبار فوتبال 🔷🔶 :


❕❗اخبار لحظه به لحظه فوتبال اروپا ❗❕
✅اخبار نقل و انتقالات
✅اخبار داخلی باشگاها
✅ترول کردن تیم ها
✅مصاحبه بازیکناندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.