توضیحات درباره کانال 🔴 دنیای تبلیغات :


ارسال آثار منتشر نشده / مشاوره / رپورتاژ / انتشار آگهی / #استخدام

Admin : @Hfadaei
📞 09367381322
🌐 DonyaeTablighat.ir


مرجع استخدام و رزومه ایران
@IranResume
سوپرگروه تبلیغات پلاس
@TablighatPlusGroup
دنیای دیجیتال
@DonyaeDigital

کانال 🔴 دنیای تبلیغاتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.