توضیحات درباره کانال 🔴 آکادمی علوم انسانی :


⚫️️فلسفه
️🔵اقتصاد
⚪جامعه شناسی
🔴علوم سیاسی و حقوق
📜️تاریخ اندیشه
📰ادبیات، هنر و موسیقی
🗯روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت

ارتباط با مدیر:
@Academymanagement

🎲🎲تبلیغات
@human_sciences

کانال 🔴 آکادمی علوم انسانیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.