توضیحات درباره کانال 🔮فردیس/fardis🔮 :


✅ بزرگترین کانال برای اهالی #فردیس

🔴 اخبار و مطالب و تصاویر👇


📧 آیدی ادمین 👇


🆔️ @fardisadminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.