توضیحات درباره کانال 🔞📻طنز غیر رادیویی | آرتین پرتویان :


24/7 Shemroon Comedy Radio
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAADu0FV8v4Z2v6WphQg

کانال 🔞📻طنز غیر رادیویی | آرتین پرتویاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.