توضیحات درباره کانال 📽⭐️Filmstar1📽⭐️ :


⭐️📽 مرجع حرفه ای سینما 📽⭐️

رفع مشکلات : @FilmStar2
فیلم درخواستی: https://telegram.me/HarfBeManBot start=MTcxMDYyNjEw

کانال 📽⭐️Filmstar1📽⭐️در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.