توضیحات درباره کانال 📺 تلویزیون تماشایی📺 :


کانال رسمی تلویزیون تماشایی

پرازفیلم وسریال ازهربازیگری که بخواهید ، دراین کانال یافت می‌شود.
تلویزیون تماشایی پر ازفیلمهای سینمایی ، سریالهای تلویزیونی.
خبرتماشایی ، اخبارفیلم وسریالهای تلویزیون وسینما.

@telwezion_Tamashai

برای شمادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.