توضیحات درباره کانال 📢VAM joyan📢 :


🏅 خرید و فروش انواع وام ها ی 👇

⚡ازدواج ۴ ℅
⚡گردش حساب بانک رسالت ۲ %
⚡گردش حساب بانک مهر ایران ۴ %
⚡وام های اشتغال زایی ۴ %
⚡وام های مضاربه ای

شماره تماس مدیر کانال 👇

09106212254

ایدی مدیر کانال 👇

@hosseini_021

لینک کانال 👇
T.me/vam_joyanدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.