توضیحات درباره کانال 📚مشاوره و برنامه ریزی📚 :


مشاوره و برنامه ریزی #رایگان
در پیام رسان های مختلف ما رو با👇
@moshavere_barnamerizii
دنبال کنید و در روبیکا با👇
@tiik_kounkor1400
اینستا
https://www.instagram.com/p/CP7iGIspW8W/ utm_medium=share_sheetدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.