توضیحات درباره کانال 📖نکات ناب قرآن واهلبیت📖 :


قاضی زاده
09122519350

@mahdi935000
✅صدقات
6063731047522280
🌹
✅مراسمات اهلبیت
6104337745287159
🌹
✅زوارکربلا
6221061071071775
🌹
✅خیراموات
5058011211091175
🌹
✅زمین حسینیه
6104337597761459
🌹
✅قربانی شراکتی
5057851008126101
🌹
✅هدیه روضه
5041721070449641

کانال 📖نکات ناب قرآن واهلبیت📖در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.