کانال 💲PS4 & PS5 Accounts💲

🔥بزرگترین و معتبر ترین کانال فروش اکانت بازی های PS5&PS4
🔥برگشت وجه درصورت مشکل
🔥قیمت های مناسب
🔥 7 سال سابقه

!فروش اکانت‌های بالانسی کاربسیار غیر انسانی ودرکانال ممنوع میباشد!!!

مدیریت: @OVER_LORD
آموزش ها: @Acc_Amoozeshs
رضایت مشتری @Acc_Rez

ورود به کانال
تبلیغ کانال