توضیحات درباره کانال 💰سرمایه‌گذاری اینترنتی💰 :
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.