توضیحات درباره کانال 💪باشگاه فیتنس بانوان💪✅ :


👩ویژه بانوان
⛔ورود اقایان ممنوع⛔
🔑راهنمای جامع تناسب اندام
🔽مشاوره و تغذیه و تمرین و مکمل ها

سفارش تبلیغات👇و مکمل
@tablighat_woman_fitness

برنامه و تغذیه و تمرین👇
@behnoosh1360fitدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.