توضیحات درباره کانال 💢کلید رایگان| قلم چی :


آزمون های قلم چی،گاج،گزینه دو سوالات و کلید قبل ازمون

#رایگان گذاشته میشه

@kliid_kanon


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.