توضیحات درباره کانال 💡پزشکی با رتبه برترها | کنکور📚 :


✔مشاوره و برنامه ریزی کنکور|
دانشجویان پزشکی دندانپزشکی داروسازی تهران
👨‍🏫تجربی،انسانی،ریاضی،زبان،هنر
👑تاسیس:مرداد۹۵
📚ثمرات و کارنامه ها👇
@karnameha1
✏ارتباط و کسب اطلاعات👇
@dr_sebti_ir
🌐Drsebti.ir
1-1-6873-61-4-21 شامد ارشاد

سِبطی_داروسازی تهران

کانال 💡پزشکی با رتبه برترها | کنکور📚سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.