توضیحات درباره کانال 💞تولیدی کفش حلما(عمده)💞 :


👈فقط عمده 👉 کانال بارنامه ها @helmadooآدرس:مشهد.17شهریور. عنصری شرقی نسترن 7مسئول فروش👇 @tak9944شماره تماس جهت مواقع ضروری 09335159944

کانال 💞تولیدی کفش حلما(عمده)💞در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.