توضیحات درباره کانال 💚 مانتو سایز بزرگ :


کانال سایز بزرگ مانتو

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEI8mnsi2z56qt8GVw

💯 با افتخار تولیدی لباس سایز بزرگ با بهترین کیفیت برای شیکترین بانوان تپل😇

ممنونم ازحضور گرم و اعتمادتون🙋😙😙😙


tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAERo4IENGiSnma1v0g

شعبه دوم سایز بزرگ👆👆

کانال 💚 مانتو سایز بزرگدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.