توضیحات درباره کانال 💗دانستنی های ازدواج💗 :


ارتباط @Tebyani1989
…..
گروه تجربیات اعضا
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEExZ9KN3K_gz-7-BA
💥
وقت مشاوره حضوری و تلفنی
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEMy9CCYga8eDY1RFA
.
کد ثبت شامد
1-1-2473-61-4-1
.
http://t.me/itdmcbot start=danestaniezdevaj

کانال 💗دانستنی های ازدواج💗در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.