توضیحات درباره کانال 💗آشپزی مدرن ایرانی💗 :


📝 تعرفه تبلیغات در کانال آشپزى مدرن ایرانى👇🏼
https://telegram.me/ashpaziranii_AD


کانال پیشنهادی ما 👇
⏳ @honar4you
.

کانال 💗آشپزی مدرن ایرانی💗در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.