کانال 💎سرای فیروزه نیشابور💎

کانال 💎سرای فیروزه نیشابور💎

💎خرید مطمئن و بدون واسطه محصولات
“فیروزه نیشابور”

🔨 کارگاه: نیشابور،مقبره خیام، فیروزه خادمی

راه ارتباطی با ما:
☎ 09153519257
↪ @saraye_firoozeh

🔺احراز هویت کانال در سامانه وزارت ارشاد
http://t.me/itdmcbot start=firoozeh_neyshabur

📌آدرس کانال:

کانال 💎سرای فیروزه نیشابور💎