توضیحات درباره کانال 💄Beauty Queen :


اینجا کلی لوازم آرایش های جینگیلی داریم…😍😍
پس بمون و نگا کن…😝
تازه قیمتاشم خیلی خوبه..😘در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.