توضیحات درباره کانال 💂رحمت و شربت👦 :


🇮🇷گروه هنری نگین شهر تقدیم میکند🇮🇷
اجراهای جدید بعد از شکست بیماری کرونا..⚡
#کرونا_را_شکست_میدهیم

👇تنها پیج رسمی در اینستا👇
@rahmat_sharbatدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.